👨‍👩‍👧‍👦 Tại B&B Dental chúng tôi cho rằng thẻ bảo hành răng sứ chính hãng cũng như việc cấp một tờ ”Giấy Khai Sinh” cho mỗi phục hình răng sứ thành công.
Một chứng nhận hữu ích sẽ đồng hành cùng nụ cười và sức khoẻ răng miệng của quý khách.

Đây được cho là một phần không thể thiếu tại hệ thống B&B Dental trong chuỗi quy trình giới thiệu, chăm sóc khách hàng 🦷🫀🧠💪🏻