Theo money.us.com, nghề bác sĩ nha khoa (nha sĩ) đứng đầu trong nhóm các ngành chăm sóc sức khoẻ y khoa theo tiêu chuẩn về thu nhập, danh tiếng, tự do và phát triển bản thân.

Trở thành bác sĩ nha khoa (nha sĩ) thực sự là một giấc mơ nghề nghiệp với nhiều người. Vì thế không hề dễ dàng hiện thực ước mơ trở thành bác sĩ nha khoa.

Tại Việt Nam hiện có khoảng 10.000 bác sỹ nha khoa trên 100 triệu dân cho thấy nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực y tế này còn rất lớn.